Luftrenare Test

Luftrenare med filter och fläkt

En traditionell luftrenare för rumsluft (utan jonisering) känner de flesta till och behöver inte förklaras närmare här. Den består vanligtvis av en fläktmotor och olika filter (t ex grovfilter för stora partiklar, kolfilter för gaser och finfilter Hepa-/DOP-filter för partiklar ner till 0,3 mikrometer storlek) för att fånga in olika luftföroreningar i luften. 

Detta kräver en anpassad fläktkapacitet speciellt om rummet är stort eller har en bra luftväxling utifrån sedan tidigare, eller har en stark och snabb ökning/ackumulering av luftföroreningar. 

Även med en bra inkommande tilluft/uteluft kan ackumulering av föroreningar inomhus öka genom varierande aktiviteter inomhus. 

Luftrenare med filter och fläkt har sina stora fördelar vid något större partiklar, bakterier, damm etc. (Aerosoler < 0,3 µm) och om man inte kan få bättre luft med ökad luftväxling utifrån. Dessutom samlar luftrenare med filter och fläkt in föroreningarna ganska effektivt från luften så man kan göra sig av med dem.