Luftrenare Test

Vår mål: Vi vill ge konsumenterna en samlad bild på olika luftrenare och tester på dessa. Här får ni en överblick på olika metoder för luftrening.

Vi kompletterar denna genom en opartisk och kunskapsbaserad kvalitetskontroll av de luftrenare som ingår i vårt urval. Avgivning av ozon och jonisering kontrolleras speciellt, både de med jonisering som verkningsmedel och halten ozon som biprodukt, och de med ozon som verkningsdel. Kontrollen är orienterande och görs med indikativa direktmätande instrument, som ett led i att skydda brukaren. Anledningen är de risker som finns med felaktigt hanterad jonisering, då biprodukten ozon kan ackumuleras inomhus. (Luftjoner är elektriskt laddade atomer och molekyler i atmosfären).

Studier, testning och forskning:

Där sådana studier uppfattas som seriösa av oss och finns tillgängliga för brukare länkas läsaren för egen bedömning till den ursprungliga eller korrekt återgivna rapporten.

Portabel luftrenare

portabel luftrenare
Finns i flera olika färger

En portabel och billig luftrenare som du kan ha runt halsen, i bilen och kollektivtrafik för att undvika förorenad luft. 

Effektiv jonisator från Teqoya - Ozonfri - Upp till 30 kvm

teqoya teqair
Finns i flera olika färger

Jonisator från Lightair med patenterad teknik - Upp till 60 kvm

lightair evolution black
Finns även i guld och vitt

Purify Ozoneair 60

purify ozoneair60
Renar upp till 60 m² i realtid Energisnål Oxyplasma® forskningsbaserad och egenutvecklad reningsmetod Tystgående

Purify Ozoneair 120

purify ozoneair60
  • Renar upp till 120 m² i realtid
  • Energisnål
  • Oxyplasma® forskningsbaserad och egenutvecklad reningsmetod
  • Tystgående

Vad bör man veta om luftrenare för att välja rätt?

Vilka metoder används mest och hur skiljer de sig?

Vi delar in luftrenare i följande grupper

  1. Negativ jonisering i inomhusluften
  2. Bipolär jonisering genom ventilationskanaler
  3. Ozonering i miljöer där man inte vistas
  4. Traditionella luftrenare (med fläkt och filtrering av luft genom apparaten)
  5. Kombinationer av ovan

P.S. den vanligaste och ofta den effektivaste och snabbaste luftreningen är utbyte av dålig luft till bra luft (Det vill säga större luftväxling med bra utomhusluft såsom ventilation, vädring osv.). D.S.

coronavirus

Hjälper luftrenare mot virus och bakterier?

Alla luftrenare kan hjälpa i olika grad.

Eftersom virus och bakterier använder partiklar i luften som transportörer så beror detta på hur effektiva luftrenarna är på att samla in eller eliminera partiklarna i luften av olika storlek. För de allra minsta partiklarna under 0,3 mikrometer kan filter vara mindre effektiva mot. För de allra minsta storlekarna kan elektrostatiska krafter (dvs jonisering) vara mycket effektivare, eftersom virus är betydligt mindre än bakterier. För bakterier som är större kan filtrering vara effektivare.  

Det finns flera studier på effekten av jonisering på virus och bakterier. Numera finns även specifika studier av joniseringens effekt på coronavirus.  

1. Luftrenare med negativ jonisering

Ingen motor och därför praktiskt taget ljudlösa, inga fläktar och inga filter att byta. Mest effektiva mot mycket små partiklar (extremt små partiklar, mindre än 0,3 mikrometer och t o m på nanometernivå t.ex rökpartiklar, virus, små bakterier etc.). Så små partiklar styrs av elektromagnetiska fält och påverkas knappast av gravitationen. (Krav på luftrenaren: ingen ozonackumulering i rummet = 0,00 ppm)

Se gärna exempel på röktest om negativ jonisering, t ex cigarett innehåller upp till 4000 olika ämnen/partiklar, varav många är giftiga.

2. Luftrenare med bipolär jonisering

Främsta användningsområde för dessa är lukteliminering (t ex mögel, brandlukt, röklukt i bilar etc.) och eliminering av statiska laddningar (t e x inom industrin). Då många av dessa ackumulerar ozon (mest verksamma beståndsdel) kan man i regel inte vistas i rummet då den är igång, om inte ventilationen/luftväxlingen är stark. (Krav på luftrenaren: ingen ozonackumulering över 0,05 ppm om man vistas i rummet)  

3. Luftrenare med fläkt och filter

En fläkt drar in luften genom luftrenaren främst för att fånga upp större föroreningar, t e x pollen, damm med grovfilter och små partiklar i storlek 0,3 mikrometer till 10 mikrometer, t  e x gaser/lukter med kolfilter och de minsta partiklarna med HEPA filter ner till 0,3 mikrometer (t e x bakterier och annat).  

4. Kombinationer av ovan

Oftast är det luftrenare med fläkt och filter som kombineras med negativ jonisering för att eliminera de allra minsta partiklarna (de under 0,3 mikrometer som kan ackumuleras till att bli större genom jonisering). Vissa luftrenare kombinerar bipolär jonisering med fläkt och filter. I denna gruppen ingår även ozonatorer (främst avsedda för mögellukt, brandlukt och källarlukt). 

Hur fungerar luftrening?

Den viktigaste och äldsta metoden för luftrening inomhus är den vi kallar ventilation (luftväxling, t ex vädring), med utspädning och bortförande av föroreningar och tillskott av frisk luft från utomhusluften. Den går vi inte in på här.

Tyvärr är många gånger utomhusluften ganska förorenad. Dessutom är moderna hus väldigt täta och föroreningar utomhus tillsammans med föroreningar som genereras inomhus kan orsaka hälsoproblem på sikt om inte ventilationen kompletteras med anpassad luftrening inomhus. Den har problem med att fånga in de allra minsta partiklarna/föroreningarna mindre än 0,3 mikrometer.

Då inte ventilationen räcker till eller t o m kan bidra till sämre luft inomhus är det främst två metoder för luftrening som blir aktuella.

Den ena metoden är luftrenare med traditionell teknik där luften återcirkulerar i rummet efter att ha passerat olika typer av filter i luftrenaren som samlat upp föroreningar.

Den andra metoden baseras på negativ jonisering av luften i rummet för att få tillbaka det som vi kallar naturens egen förmåga att rena luften.

Uteluft och naturen har en egen förmåga att skapa elektriskt laddad luft, vilken håller kontroll på bakterier, virus, gaser och partiklar.

Speciellt många mikroorganismer, bakterier och virus har utvecklats vid samvaro med människor och djur och kan vara skadliga.

Uteluften blir näst intill steril av naturliga skäl (solens påverkan, kosmisk strålning etc.).

Vi skulle inte kunna leva utan de naturliga reaktioner som sker utomhus och de elektriska laddningar som skapas i luften.

Tyvärr urlakas luften inomhus från dessa laddningar. Därför har jonisering blivit en viktig luftreningsmetod. Utöver ovan två metoder finns en mängd luftrenare med kombinationer av dessa.

Både jonisering och filterrening har potential att eliminera partiklar, rök, gaser, pollen och andra föroreningar. 

Aerosoler är en beteckning för mycket små partiklar i en gas (t ex luft) som svävar i luften. De kan vara både flytande och fasta, (även s k bioaerosoler (levande eller döda), bakterier, virus och delar av dessa ingår i aerosoler). Man kan dela in dem i olika storleksgrupper (t ex PM10 = Particulate matter (Partikelmassa) < 10 mikrometer eller PM 2.5 m fl.). 

Ju mindre partiklarna är desto längre tid kan de uppehålla sig i luften (Aerosoler som trafikföroreningar, partiklar och reaktioner från dessa kan utvecklats lokalt, men kan också spridas till Sverige från andra länder).

 

ren luft utomhus