Luftrenare Test

Datum

Innehållsförteckning

Light Air följer en tradition av svenska luftrenare som bygger på negativ jonisering med en motpols kollektorplatta för att minska spridning av mycket fina, extrafina och nanostorleks partiklar på ytor, d v s främst partiklar mindre än 0,3 mikrometer. Då vi säger tradition tänker jag främst på en luftrenare (Jonicare) som fanns på marknaden för flera år sedan (från 80-talet framåt). Jonicare utvecklades i Västerås delvis av Sea-King AB Researchlaboratorium (Finns inte längre). Bland andra utfördes en studie av Columbia University, USA för behandling av vinterdepressioner (A Controlled Trial of Timed Bright Light and Negative Air ionization for Treatment of Winter Depression 1998: Michael Terman et als.).

I Sverige och Europa marknadsfördes Jonicare främst för problem med luften i stallar, damm, mögelproblem, radon m fl. Flera kända svenska travstall har använt denna modell (finns inte längre på marknaden).

Principen för Light Air luftrenare synes vara en vidareutveckling av liknande teknik.

Light Air jonisering och hälsofördelar

Det finns många hundra forskningsrapporter som behandlar jonteknik med olika syften. Många bygger på forskningsrapporter att negativa joner, främst syrejoner agerar som en naturlig antagonist till neurotransmittern serotonin (5-HT) och därigenom ökar produktionen av monoamin oxidas (enzym), och andra hälsofördelar, förbättring av kognitiva funktioner, eliminering av flera virus och bakterier etc.

Det land med främst användning av jontekniken inom sjukvården är Israel, men även i Europa bygger ljusterapi t ex på liknande principer. Den vanligaste användningen av jonteknik är inom luftrening, t ex precipitatorer industriellt för att ladda rökpartiklar och samla in dem, t ex rökrening inom sågverksindustrin, eliminera produktionsproblem (statiska laddningar på komponenter drar till sig damm). En negativ jonisator laddar luften med minusjoner av främst syre, eftersom syremolekyler har störst affinitet (attraktionskraft) på fria elektroner som skapas av en negativ jonisator. En negativ jonisator ökar flimmerhårens förmåga att transportera bort partiklar/föroreningar från lungorna avsevärt i motsats till positiva joners minskade förmåga

De tre viktigaste effekterna från en negativ jonisator är:

  1. Dess förmåga att fånga upp (binda/eliminera) de farligaste ultrafina partiklarna i luften (under 0,3 mikrometer), vilket filter normalt inte klarar av. I denna grupp finns bl a smittosamma virus.
  2. Det är viktigt att snabbt sprida fördelningen och koncentrationen av joner i rummet och därmed dess förmåga att oskadliggöra föroreningar/partiklar med smittsamma virus och bakterier. Denna egenskap är betydligt svårare för de luftrenare som endast behandlar genomströmmande luft i luftrenaren (t ex med liknande men isolerad jonisering inuti, UV-strålning eller elektrostatiska fält). Sedan verkar uppfångande polär neutralisering (om inte enbart partikelackumulering till storlek för att fånga med Hepa-filter) t ex till plusladdade filter som en minskning av höga koncentrationer minusjoner i rummet och därmed avtar effekten/verkan. Själva koncentrationen negativa joner i rummet kan då bli mycket lägre och flera av effekterna från negativ jonisering för eliminering av virus och bakterier försvinner.
  3. Kravet på att ozon inte ska ackumuleras i rummet vid negativ jonisering klarar de flesta luftrenare idag, men det är absolut nödvändigt att inte vistas i rum med dålig luftväxling vid t ex bipolär jonisering eller användande av okontrollerad negativ jonisering. Då ozonator används ska djur och människor inte finnas i närheten.

Light Airs luftrenare är en av få som klarar ovan viktiga krav mycket väl. Light Air luftrenare med negativ jonisering har använts i en omfattande studie (flera år) genomförd av Karolinska och Linköpings universitet i samarbete för eliminering av flera smittsamma virus, med mycket goda resultat (jmf svininfluensa).

Då negativ jonisering ska användas i lite större skala i verksamheter rekommenderas att kontrollerad inställning, koncentration och placering görs med hjälp av jonmätare och kompetent person (expert på föroreningar, partiklar, gaser, mikroorganismer, joner och luftväxling-/flöden).

Köp luftrenare från LightAir

Lightair Evolution Black

lightair evolution black

Lightair Evolution White

lightair evolution white

LightAir IonFlow Signature Copper

LightAir luftrenare IonFlow Signature Copper

LightAir IonFlow Signature White

lightair signature white

Lightair Evolution Black

lightair evolution gold

Lightair Cellflow Mini

Nyheter om LightAir:

20210311: LightAir Health+ installeras nu på skolor

https://mb.cision.com/Main/14919/3304567/1385435.pdf

lightair health

Fler
recensioner