Luftrenare Test

Tester, studier och forskningsrapporter

Den viktigaste metoden för luftrening inomhus är den vi kallar ventilation (luftväxling) med utspädning och bortförande av föroreningar och tillskott av frisk luft från utomhusluften.

Då inte detta räcker används huvudsakligen 2 andra metoder för luftrening och kombinationer av dessa. Vi kallar dem för luftrenare baserad på jonisering av luften utanför luftrenaren, och luftrenare med fläkt och filter som behandlar luften i luftrenaren. Sedan finns en mängd kombinationer av dessa.

Följande är vanliga positiva biologiska effekter av negativt laddad frisk luft utomhus:

  1. Förbättrad känsla av välmående.
  2. Ökad nivå och kvalitet på tillväxt för plantor och djur.
  3. Förbättrad funktion för lungornas skyddande cilia (små hår som transporterar upp föroreningar från lungor till slemhinnor).
  4. Lugnande och avkopplande
  5. Minskad kroppstemperatur
  6. Minskad puls
  7. Minskad överlevnad för bakterier och virus
  8. Förbättrad inlärning

En jonisator får inte bidra till en ökning av inomhushalten ozon. En skadlig ökad ozonbildning inomhus har kunnat påvisas för flera billiga jonisatorer på marknaden. Därför måste man välja jonisatorer som inte riskerar detta i boendemiljön.

Som sanering efter brand och vid luktreducering används ofta bipolära jonisatorer. Dessa ska man inte använda i själva boendemiljön, eftersom de vid dålig ventilation riskerar att öka ozonhalten i luften i små utrymmen med begränsad tillförsel av frisk uteluft. Däremot fungerar de väl i begränsade utrymmen där inga vistas under tiden.

vernal fall yosemite negativa joner
Vernal Fall Yosemite - jämför med duschen där du också får höga halter minusladdat syre. Exempel på naturlig jonisering genom lenadeffekten och vatten i rörelse. Höga koncentrationer vid vattenfall och duschen.

Negativt laddad frisk luft finns i närheten av vatten i rörelse, vattenfall, stränder, efter regn (och urladdningar – åska), i duschen (ca 10 000/cm3 luft, vid fontäner etc., (där negativa joner skapas då elektroner frigörs från molekyler, ”dras” till syre i luften och protoner (positiva joner) följer med vattnet.

Ovan liknande effekter har också delvis kunnat påvisas i artificiellt negativt joniserade miljöer inomhus, förutom den effekt som kunnat påvisas för luftrening.

Några av de 1000-tals forskningsrapporter och studier som har gjorts under mer än 100 år

Se våra recensioner här

teqyoa negativ jonisering
Recensioner

Teqoya negativ jonisator

Innehållsförteckning Teqoya negativ jonisator har en intressant historia: Den fanns tidigare i Frankrike under namnet Orion som ändrades till Teqoya då Orion fick nya ägare

Läs mer »
lightair ionflow
Recensioner

Lightair Ionflow

Innehållsförteckning Light Air följer en tradition av svenska luftrenare som bygger på negativ jonisering med en motpols kollektorplatta för att minska spridning av mycket fina,

Läs mer »