Luftrenare Test

Teqoya negativ jonisator

teqyoa negativ jonisering

Datum

Innehållsförteckning

Teqoya negativ jonisator har en intressant historia:

Den fanns tidigare i Frankrike under namnet Orion som ändrades till Teqoya då Orion fick nya ägare och utvecklades med flera stora tester som underlag.

Orion var känd för sin extremt låga ozonavgivning (som inte bidrog till förhöjda halter i rummet – några cm från jonisatorn hade ozonet omvandlats till syremolekyler och atomer).

Orion och nu Teqoya har extremt hållbara emittorer.

Själv använder jag Orion i sovrummet sedan 25 år utan problem och utan störande ljud (ingen fläkt och inget filter) och inga driftkostnader (några kronor/år), trots kraftfull jonisering.

Den franske professorn Jacques Bretón utvecklade därför den fysiska teorin att ju fler små laddade negativa joner i luften, desto färre föroreningar i form av partiklar. Detta bygger bl a på att små negativa joner rör sig snabbare i luften än plusladdade joner (Joner bildas oftast som par i negativa och positiva joner av bl annat strålning (typ radon och kosmisk strålning, Lenardeffekt, vatten i rörelse, vind etc.)) och negativa joner förlorar därför sin laddning snabbare än plusladdade då partiklar ackumuleras och joner förlorar sin laddning till partiklar p g a sin rörlighet och livstid i luften (olika vid mer förorenad luft, men oftast sekunder till någon minut).

Teqoya eller Orion som min erfarenhet bottnar i har inte haft någon polär uppsamlare för växande dammpartiklar eller filter då den inte har fläkt utan elektriska fält styr de minsta elektriskt ackumulerande dammpartiklarna till ytor i lokalen och de större faller snabbt till golvet genom gravitationen.

I vilka utrymmen kan man använda luftrenare från Teqoya?

De är lämpliga i alla rumsutrymmen och utvecklades främst för att rena luften i bebodda utrymmen, bostäder, kontor, restauranger etc. med mycket belastning från både människor och trafik (rök, matos, partiklar, utandningsluft, urlakad luft etc.).

Teqoya är lättplacerad både på bord, skåp och hyllor eller på golv. 

Underhåll och placering

Jonisatorerna kräver endast en lätt avborstning av emittorerna/månad från eventuella kalkavlagringar med en liten borste eller pensel och sedan bara går den och går.

För att få en negativ jonhalt i nivå med frisk skogsluft i rummet kan den stå ca 4 m ifrån inandningszonen och önskas högre koncentrationer i nivå med duschens jonproduktion kan den flyttas till ca 2-3 m ifrån inandningszonen.

Ska man sova bör den stå en bit ifrån 4-6 m (så man inte blir för pigg), men det är viktigt att se till så att den joniserade luften når näsborrarna.

Tänk på att de laddade minusjonerna (främst syre molekyler) som man är ute efter inte går igenom olika hinder på vägen. I närheten av apparaten kan viss smuts bildas från kolpartiklar och ackumulerat damm som annars kunde ha andats in.

Filter kan ändå oftast inte fånga de minsta kolpartiklarna.

Hållbarheten gör att Teqoya kan ses som en mycket pålitlig produkt och tillverkaren lämnar därför 10 års garanti.

För större rum än 30 m² rekommenderas att köpa flera TeqAir 200 och placera dem på olika platser i rummet för bäst jonisering. 

Effektiv jonisering

I klippet nedan kan ni se hur effektiv Teqoyas jonisering är.

Köp luftrenare från Teqoya

TEQOYA TeqAir 200 ljusgrå

teqoya teqair

TEQOYA TeqAir 200 mörk

TEQOYA TeqAir 200 rosagrå

teqoya rödrosa 200

TEQOYA Nomad för bilen

Fler
recensioner